• ایمن سازی۳۵نقطه پر حادثه در جاده‌های مازندران طی سال گذشته

    ایمن سازی۳۵نقطه پر حادثه در جاده‌های مازندران طی سال گذشته

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران عنوان کرد : در سال گذشته ۳۵ نقطه پر حادثه در جاده های استان ایمن سازی شد. عباسعلی نجفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران اظهار کرد: در سال گذشته ۳۵ نقطه پر حادثه در جاده های استان ایمن سازی شد.نجفی با اشاره به کاهش