• بازگشت شهرک سازی به تهران/ جانمایی ساخت ۳ شهرک جدید در پایتخت

    بازگشت شهرک سازی به تهران/ جانمایی ساخت ۳ شهرک جدید در پایتخت

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از جانمایی احداث ۳ شهرک جدید در شرق و جنوب غرب تهران و آغاز ساخت و ساز مسکونی در آنها پس از صدور مجوز شورای عالی شهرسازی خبر داد. حبیب الله طاهرخانی  درباره واگذاری شهرک سازی به شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان یکی از کارکردهای جدید این شرکت اظهار