• عمر مفید ساختمان ها در کشور باید از ۳۰ سال بیشتر باشد

    عمر مفید ساختمان ها در کشور باید از ۳۰ سال بیشتر باشد

    مدیرعامل شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با بیان اینکه عمر مفید ساختمان ها در کشور ۳۰ سال است، گفت: هدف اصلی این شرکت افزایش عمر مفید ساختمان ها به بیشتر از ۳۰ سال است مجید کیان پور روز یکشنبه در نشست شورای فنی استان ایلام اظهار داشت: افزایش عمر مفید پروژه های عمرانی،