• لرزه‌خیزی ایران در سالی که گذشت

    لرزه‌خیزی ایران در سالی که گذشت

    پهنه ایران، جزء فعال‌ترین زون‌های تکتونیکی و لرزه‌ای جهان است، کمربند آلپ-هیمالیا که به کمربند آتش نیز معروف است، با گذر از غرب به شرق، از گستره سرزمینی ایران عبور می‌کند. در نقشه‌های لرزه زمین‌ساختی جهان،… گسل‌های ایراناغلب مساحت سرزمینی ایران، پوشیده از گسله‌های فعال و لرزه‌زاست. به جز محدوده‌های کویری ایران مرکزی، پهنه‌ای که