• رعایت مباحث زیست محیطی اولویت دفع بهداشتی زباله است

    رعایت مباحث زیست محیطی اولویت دفع بهداشتی زباله است

    معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در جلسه کارگروه پسماند استان در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شد به موضوع رعایت پروتوکل های بهداشتی در دفع پسماند تاکید کرد و در این رابطه… معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در جلسه کارگروه پسماند استان در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری