• پروژه های ناتمام با فوریت فسخ قرارداد می شوند

    پروژه های ناتمام با فوریت فسخ قرارداد می شوند

    مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته پایش قرارداد اراضی واگذار شده به اشخاص و دستگاه‌های دولتی اعلام کرد: تمام اشخاص و ارگانهای دولتی که برای تامین خدمات عمومی مردم شامل فضاهای آموزشی،… عطاءالله اکبری مدیرکل راه و شهرسازی بیان کرد: تمام اشخاص و ارگانهای دولتی که برای تامین خدمات عمومی مردم