• فعال بودن۳۹ پروژه ساختمان دولتی در استان اردبیل

    فعال بودن۳۹ پروژه ساختمان دولتی در استان اردبیل

    رئیس اداره اجرای پروژه های ساختمانها وتاسیسات دولتی راه و شهرسازی اردبیل گفت: ۳۹ پروژه در قالب ساختمان‌های دولتی و عمومی استان در حال احداث است. عبدالرحمن روحی رئیس اداره اجرای پروژه های ساختمان‌ها وتاسیسات دولتی راه و شهرسازی استان اردبیل اظهارکرد: در حوزه اداره اجرای ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی ما با دو بخش ساختمان‌سازی