• ️ “پارک ملت سنندج”؛ پرسش ممنوع!

  ️ “پارک ملت سنندج”؛ پرسش ممنوع!

  ضرورت شفاف سازی “شهردار سنندج” در خصوص پروژه سرمایه گزاری پارک ملت سنندج در دنیایی که “هزینه-فایده” مبنای اصلی انگیزش افعال است، به صورت طبیعی میزان رغبت مدیران به پاسخگویی در در ارتباطی مستقیم با میزان هزینه های ناشی از سکوت در برابر پرسش ها قرار گرفته و صد البته اگر هزینه های سکوت بالا

 • پارک ملت سنندج از دیروز تا امروز

  پارک ملت سنندج از دیروز تا امروز

  پارک ملت سنندج به عنوان یکی از ارزشمند ترین فضا ها عمومی به سبب فرم خاص و قرارگیری در شهری که با کمبود شدید سرانه فضای سبز مواجه است، سالهاست همچون نگینی بر تارک شهر هزار تپه می درخشد. این پارک که از سالها… اخیرا شهرداری سنندج در قالب قراردادی سرمایه گزاری اقدام به احیای

 • شورای ششم شهر روشنگری کنند

  شورای ششم شهر روشنگری کنند

  ساخت و ساز تجاری در فضای پارک ملت سنندج در اولین روزهای فعالیت شورای ششم، شهروندان شهر سنندج فارغ از هیاهوهای رسانه ای و اخبار خرد و درشت از شورا به انتظار تغییرات محسوس در اداره شهر نشسته اند. موضوعات عقیم مانده مدیریت شهری سنندج همچون شهرداری الکترونیک، مدیریت پسماند، وضعیت ترافیک، ساماندهی فروشنده های