• تصویب بیش از ۱۰ بند از طرح جهش مسکن

    تصویب بیش از ۱۰ بند از طرح جهش مسکن

    بیش از ۱۰ ماده از طرح جهش مسکن در حالی به تصویب مجلس رسیده و البته با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۰ فعلا از دستور کار خارج شده که پارلمان بنا دارد برای تامین بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سالانه این طرح، بانکها… گفته می شود بیش از ۱۰ ماده از طرح جهش مسکن در