• طرح «دوقفله» مسکن اقساطی به دولت سیزدهم رسید

    طرح «دوقفله» مسکن اقساطی به دولت سیزدهم رسید

    فروش مسکن به شکل قسطی، بسیاری از خانواده‌ها که آرزوی داشتن سرپناه در سر دارند را به خود جذب کرد. با اینکه گفته می‌شود تا کنون حدود ۶۰۰ هزار نفر برای این طرح ثبت نام کرده‌اند، وزارت تعاون در پی وزارت راه… جهش قیمت مسکن در دولت دوازدهم که با کاهش قدرت خرید همراه شد،