• توسعه روابط تجاری و حمل و نقلی فی ما بین ایران و اقلیم کردستان عراق

    توسعه روابط تجاری و حمل و نقلی فی ما بین ایران و اقلیم کردستان عراق

    بنا بر دعوت رسمی مقامات اقلیم کردستان عراق و با توجه به گستردگی روابط فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و آن اقلیم و همچنین اهمیت ویژه مناسبات حمل ونقل جاده‌ای کالا و مسافر بین دو طرف، جواد هدایتی مدیر کل دفتر… بنا بر دعوت رسمی مقامات اقلیم کردستان عراق و با توجه به گستردگی روابط فی‌مابین