• واجدین شرایط طرح اقدام ملی مسکن چه اقشاری هستند؟

    واجدین شرایط طرح اقدام ملی مسکن چه اقشاری هستند؟

        در پی ایجاد برخی ابهامات از روند بررسی افراد واجد شرایط واگذاری مسکن در طرح اقدام مدیر کل راه و شهرسازی فارس شرایط واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن را تشریح کرد. در پی ایجاد برخی ابهامات از روند بررسی افراد واجد شرایط واگذاری مسکن در طرح اقدام مدیر کل راه و شهرسازی

  • بهره برداری از پروژه های عمرانی به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد ریال توسط راه و شهرسازی فارس

    بهره برداری از پروژه های عمرانی به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد ریال توسط راه و شهرسازی فارس

    در هفته دولت ۱۴۰۰ توسط راه و شهرسازی فارس، پروژه های عمرانی به ارزش ۲۲۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید. جعفر زاهدی مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: ۲۲۸۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه راه و مسکن در هفته دولت توسط این اداره کل به بهره برداری خواهد رسید. زاهدی اضافه کرد: