• منطقه آزاد سیستان؛ احیاء جاده ابریشم

    منطقه آزاد سیستان؛ احیاء جاده ابریشم

    راه اندازی منطقه آزاد سیستان در کنار منطقه آزاد چابهار و فراهم بودن زمینه دسترسی سریع کشورهای آسیای میانه به آب های اقیانوسی از مسیر ایران، نقشه راه احیاء جاده ابریشم در مسیری جدید از طریق سیستان و بلوچستان… جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور