• حفاری ۵٠٠٠ متر تونل در استان ایلام در کمتر از دو سال

    حفاری ۵٠٠٠ متر تونل در استان ایلام در کمتر از دو سال

    مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام: حفاری تونل مسیر بزرگراه اربعین کیلومتر ۵ این محور به پایان رسید گام بزرگ دیگر راه و شهرسازی استان ایلام در حوزه راه سازیحفاری ۵٠٠٠ متر تونل در استان ایلام در کمتر از دو سال مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام: حفاری تونل مسیر بزرگراه اربعین کیلومتر

  • میانگین حفاری روزانه بیش از ۷/۵ متر تونل در استان ایلام در دوسال گذشته

    میانگین حفاری روزانه بیش از ۷/۵ متر تونل در استان ایلام در دوسال گذشته

    ۵۵۰۰ متر حفاری در دوسال گذشته علی اصغر کاظمی مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با رسانه راهساز: دو سال گذشته پنج هزار و ۵۰۰ متر حفاری تونل در استان ایلام انجام شده، که رکورد قابل توجهی در کل کشور است. کاظمی در توضیح تونل های استان افزود: در بزرگراه ایلام- مهران دو