• بازنگری طرح تفضیلی یاسوج در شورای عالی شهرسازی

    بازنگری طرح تفضیلی یاسوج در شورای عالی شهرسازی

    بازنگری طرح تفصیلی شهر یاسوج در نشست بعدی شورای عالی شهرسازی کشور مطرح و به رای گذاشته می‌شود مهدی عبوری ایجاد سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی را از چالش‌های مدیریت شهر یاسوج دانست و افزود: بازسازی بافت‌های فرسوده در شهر‌های دوگنبدان و یاسوج از جمله اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرح ملی باز