• پروژه‌های ناتمام مسکن مهر کردستان بزودی تعیین تکلیف می‌شوند

    پروژه‌های ناتمام مسکن مهر کردستان بزودی تعیین تکلیف می‌شوند

    معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: پروژه های ناتمام مسکن مهر کردستان بزودی بررسی تعیین تکلیف و با اتمام آنها به صاحبان واحدها تحویل داده می‌شود. شهرام ملکی در جلسه بررسی موانع و مشکلات مجتمع مسکن مهر ارغوان زاگرس سنندج در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت تدبیر