• کاهش ۷% تلفات جاده ای  دراستان کردستان

    کاهش ۷% تلفات جاده ای دراستان کردستان

    متاسفانه آمار ها گویای وضعیت غیر قابل قبولی در حوزه تصادفات و تلفات جاده ای در کشور است. به عنوان مثال در یک مقایسه اجمالی برای نشان دادن وضعیت تلفات جاده ای می توان گفت که آمار تلفات جاده ای کشور 84 میلیون نفری ایران رقم نزدیکی به آمار تلفات جاده ای در کل قاره اروپا با جمعیتی بالغ بر 447 میلیون نفر را نشان می دهد. 

  • قرارگیری آذربایجان غربی در جایگاه برتر تقلیل تصادفات جاده ای در کشور

    قرارگیری آذربایجان غربی در جایگاه برتر تقلیل تصادفات جاده ای در کشور

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در ششمین جلسه مدیریت اجرایی کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان گفت: آذربایجان غربی در جایگاه برتر تقلیل تصادفات جاده ای در کشور قرار گرفته است. ششمین جلسه مدیریت اجرایی کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان آذربایجان غربی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و