• کریدور شمال – جنوب چشم انتظار آخرین ریل‌گذاری در گیلان

    کریدور شمال – جنوب چشم انتظار آخرین ریل‌گذاری در گیلان

    کریدور هفت هزار و ۲۰۰ کیلومتری شمال- جنوب در ایران امکان ترانزیت ریلی کالا از هند و کشورهای خلیج فارس به جمهوری آذربایجان، روسیه و شرق و شمال اروپا را فراهم می‌کند اما تکمیل این مسیر آهنی به مانع‌زدایی… ایجاد کریدور ریلی شمال – جنوب از حدود ۱۵ سال قبل مورد توافق جمهوری اسلامی ایران،