• تداوم ترانزیت از طریق بندر چابهار به افغانستان ضرورت اصلی ایران

    تداوم ترانزیت از طریق بندر چابهار به افغانستان ضرورت اصلی ایران

    به‌نظر می رسد دو کشور افغانستان و پاکستان برای افزایش مراودات تجاری علی الخصوص ترانزیت، صادرات و رفع نیازهای تجاری تلاش خواهند کرد، موضوعی که می‌تواند بر فرصت‌های تجاری ایران در افغانستان تاثیر منفی داشته… طالبان گروهی سازمان یافته متشکل از قومیت های افغانستان است که از سال ۱۹۹۴ میلادی با هدف  حاکم شدن برکشور