• حرکت در مسیر هوشمندسازی نیاز امروز شهرهای کنونی

    حرکت در مسیر هوشمندسازی نیاز امروز شهرهای کنونی

    رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از حرکت در مسیر هوشمندسازی در فعالیت‌ها و پروژه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: به منظور ایجاد شهرهای هوشمند، مرکز تحقیقات مشاوره‌هایی… در خصوص نمایشگاه دوم مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با اعلام اینکه این نمایشگاه به شکل ویژه به شهر