• سرقت ۶ میلیارد تومانی تجهیزات راهداری از محورهای استان کرمانشاه

    سرقت ۶ میلیارد تومانی تجهیزات راهداری از محورهای استان کرمانشاه

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه گفت: طی سال گذشته بیش از ۶میلیارد تومان خسارت ناشی از سرقت تجهیزات راهداری شامل؛ تابلو و علائم ایمنی، ترانسفورماتور، کابل، تابلو روشنایی، چراغ های چشمک زن و…… فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه میزان سرقت های صورت گرفته در