• هشت پروژه فعال ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی در اصفهان

    هشت پروژه فعال ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی در اصفهان

    مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبرداد: در سطح استان تعداد هشت پروژه در زمینه اجرای ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی با اعتبار هزینه شده ۹۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال فعال است علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان، با بیان اینکه تعداد هشت پروژه اجرای ساختمان‌های دولتی و تاسیسات عمومی در سطح استان