• تصویب بودجه ای معادل  یک میلیون تن قیر  در اختیار وزارت راه و شهرسازی

    تصویب بودجه ای معادل یک میلیون تن قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی

    علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست پیگیری اجرای “قانون تأمین قیر برای پروژه های عمرانی” با حضور دستگاه‌های اجرائی، گفت: امروز جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، شرکت… علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست پیگیری اجرای “قانون تأمین قیر برای پروژه های عمرانی” با