• بهسازی راه اصلی نهاوند- بروجرد

    بهسازی راه اصلی نهاوند- بروجرد

    معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان بیان کرد: بهسازی راه اصلی نهاوند-بروجرد در دست اجراست. حبیب نادیان رفیع گفت: پروژه بهسازی راه اصلی نهاوند-بروجرد از سال ۱۳۸۶ با هدف گسترش شبکه بزرگراههای کشور برای سهولت ، سرعت و افزایش ایمنی در حمل و نقل زمینی آغاز شده که تاکنون با