• بیش از ۲۶۴ کیلومتر پروژه راهسازی در استان اصفهان در دستور کار قرار دارد

    بیش از ۲۶۴ کیلومتر پروژه راهسازی در استان اصفهان در دستور کار قرار دارد

    معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: یکی از سیاستهای اصلی و کلان این اداره کل احداث و ارتقاء راههای اصلی به بزرگراهی است. بهزاد شاهسوندی، معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: این اداره‌کل بیش از ۲۶۴ کیلومتر پروژه راهسازی و ۹ دستگاه تقاطع غیر همسطح در دستور