• احداث ۱۳۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در سیستان و بلوچستان در ۱۴۰۰

    احداث ۱۳۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در سیستان و بلوچستان در ۱۴۰۰

    معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از احداث ۱۲۵ کیلومتر بزرگراه و ۱۰ کیلومتر راه اصلی در محدوده تحت پوشش این اداره کل در سال جاری خبر داد. مهدی پارسی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع ۱۲۵ کیلومتر