• غبار وعده‌های پوچ بر پروژه بزرگراه تبریز- بازرگان

    غبار وعده‌های پوچ بر پروژه بزرگراه تبریز- بازرگان

    بزرگراه تبریز – بازرگان یکی از پروژه‌های نیمه‌کاره در استان آذربایجان‌شرقی است که به‌دلیل وداع با دولت تدبیر و امید باید منتظر اتمام پروژه‌های این‌چنین در دولت بعد باشیم. بزرگراه تبریز- بازرگان، یکی دیگر از پروژه‌های اتمام نیافته در استان آذربایجان شرقی است که سال‌ها است خاک خورده وعده‌های توخالی است و در حال حاضر