• حل مشکل گاز واحدهای تولیدی سیمان

    حل مشکل گاز واحدهای تولیدی سیمان

    دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: خوشبختانه طی روزهای اخیر ظاهرا مشکل برق و گاز برای واحدهای تولیدی سیمان، در حال حل شدن است عبدالرضا شیخان در مورد وضعیت افزایش قیمت سیمان اظهار کرد: افزایش قیمت سیمان هنوز نهایی نشده و در دست بررسی است. مذاکراتی با معاونت ذیربط در وزارت صمت داشته‌ایم، الگوهایی

  • بازار سیمان کشور در دست ۳۰ واسطه/ قطع برق عامل گرانی سیمان نیست

    بازار سیمان کشور در دست ۳۰ واسطه/ قطع برق عامل گرانی سیمان نیست

    رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت سیمان با اشاره به مشکلات گرانی و کمبود سیمان گفت:​ در کل کشور ۳۰ نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که بیش از ۱۵ سال است بازار را در دست دارند که مصرف کننده و تولید… رضا جمارانیان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب