• دولت مکلف به مشارکت در تامین مسکن ملی برای ۵۰۰ هزار متقاضی است

    دولت مکلف به مشارکت در تامین مسکن ملی برای ۵۰۰ هزار متقاضی است

    وزیر راه و شهرسازی دستاوردهای ۴ دهه راه و شهرسازی در بخش مسکن را تشریح کرد و از تکلیف دولت برای مشارکت در تامین مسکن ۵۰۰ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن با مشارکت و همراهی متقاضیان، خبر داد. محمد اسلامى وزیر راه و شهرسازى در برنامه تیتر امشب به تبیین دستاوردهاى ۴ دهه راه

  • تهاتر و سرمایه گذاری و چالش های کلیدی آقای وزیر

    تهاتر و سرمایه گذاری و چالش های کلیدی آقای وزیر

    وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های خود برای تغییر بخش حمل‌ونقل، مسکن و رفع محرومیت‌زدایی اظهار داشت: آشنا با دیپلماسی اقتصادی هستم و شرایط در هر سه بخش را با مذاکره، تهاتر و امکان افزایش سرمایه‌گذاری… رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های خود برای تغییر بخش حمل‌ونقل، مسکن و