• حوزه مسکن در زمان تصدی عباس آخوندی آسیب‌های فراوانی دیده است

    حوزه مسکن در زمان تصدی عباس آخوندی آسیب‌های فراوانی دیده است

    سیدالبرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سید البرز حسینی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در نقد سیاست های مسکن اعلام کرد: کوتاهی‌های آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی و بحث ساخت مسکن محرز است. باید پاسخگو باشد که با چه مبنا و محاسبات کارشناسی حوزه مسکن را به حال خود رها