• صدور رایگان پروانه ساختمانی برای بافت فرسوده شهری

    صدور رایگان پروانه ساختمانی برای بافت فرسوده شهری

    معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به همراه رئیس کمیسیون عمران مجلس در سفر به شهرستان‌های کاشان،آران و بیدگل و نطنز ضمن بازدید از پروژه‌های بازآفرینی شهری این شهرستان‌ها به بررسی… مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به همراه محمدرضا رضایی کوچی رئیس