• وضعیت بازار معاملات مسکن در انتهای سال ۹۹

    وضعیت بازار معاملات مسکن در انتهای سال ۹۹

    تحقیقات میدانی انجام گرفته از وضعیت بازار معاملات مسکن از مقطع زمانی شب عید متفاوت بازار ملک در سال جاری خبر می دهد تحقیقات میدانی صورت گرفته از تازه ترین شرایط بازار معاملات مسکن نشان می دهد هم اکنون در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار معاملات مسکن و حتی در سمت واسطه های