• بازار سیمان کشور در دست ۳۰ واسطه/ قطع برق عامل گرانی سیمان نیست

    بازار سیمان کشور در دست ۳۰ واسطه/ قطع برق عامل گرانی سیمان نیست

    رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت سیمان با اشاره به مشکلات گرانی و کمبود سیمان گفت:​ در کل کشور ۳۰ نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که بیش از ۱۵ سال است بازار را در دست دارند که مصرف کننده و تولید… رضا جمارانیان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب