• الحاق ۶۰ هکتار زمین به شهر همدان برای حل مشکلات طرح اقدام ملی مسکن

    الحاق ۶۰ هکتار زمین به شهر همدان برای حل مشکلات طرح اقدام ملی مسکن

    معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از دریافت مجوز الحاق ۶۰ هکتار زمین به شهر همدان برای حل مشکل کمبود زمین در طرح اقدام ملی مسکن خبر داد. مجید صالحی‌امیر اظهار کرد: تا کنون حدود شش هزار و ۲۰۰ نفر برای طرح “اقدام ملی مسکن ” وجه مورد نظر را پرداخت