• این خانه چند؟

    این خانه چند؟

    مسکن ملی ادامه طرح های پر ابهام بازار مسکن قیمت تمام شده مسکن ملی همچنان نا مشخص پدران و پدربزرگان‌مان با چند سالی پس‌انداز می‌توانستند صاحب خانه شوند و عملا صاحب‌خانه شدن آن زمان دغدغه و مشکلی بدون راه‌حل به حساب نمی‌آمد. اما اکنون به زمان حال برگردیم، بدون بزرگ‌نمایی باید بگویم در سال‌های اخیر