• اولین جلسه شورای مسکن استان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

    اولین جلسه شورای مسکن استان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

    اولین جلسه شورای مسکن استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیران کل عضو شورای مسکن برگزار شد . قاسم قاسمی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی و دبیر شورای مسکن استان گفت : جلسه شورای مسکن استان با هدف