• قولنامه راهی سریع اما پردردسر برای خرید و فروش اموال!

    قولنامه راهی سریع اما پردردسر برای خرید و فروش اموال!

    گاهی دو نفر تصمیم می‌گیرند قراردادی با هم منعقد کنند، اما شرایط لازم برای تنظیم قرارداد وجود ندارد. برای مثال خریدار برای انعقاد قرارداد خرید خانه، پول کافی ندارد، اما می‌تواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم… تمام ملک‌هایی که به‌صورت قانونی و تمام و کمال قابل‌ انتقال سند نیستند، به‌صورت قولنامه‌ای معامله می‌شوند. عوامل