• تحلیلی بر وضعیت معاملات املاک کشور در ۳۰ سال گذشته

    تحلیلی بر وضعیت معاملات املاک کشور در ۳۰ سال گذشته

    آمار حجم صدور سند رسمی برای معاملات املاک طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد افت‌وخیز نبض خرید و فروش ملک در کشور رابطه معناداری با جهش و ریزش قیمت مسکن در تهران دارد. مهم‌ترین شاخص در این رابطه، طول زمانی رکود… نبض معاملات قطعی املاک برای اولین‌بار منتشر شد. آمار حجم صدور سند رسمی برای