• ۲۸۵ کیلومتر آزادراه تا تیرماه به افتتاح می‌رسد

    ۲۸۵ کیلومتر آزادراه تا تیرماه به افتتاح می‌رسد

    تا پایان دولت تدبیر و امید، یعنی انتهای تیرماه سال جاری، ۲۸۵ کیلومتر آزادراه در کشور افتتاح خواهد شد. مانند تمام شقوق حمل‌ونقل، حمل‌ونقل زمینی نیز در دولت تدبیر و امید توسعه و رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های توسعه حمل‌ونقل زمینی در این دولت، توسعه آزادراه‌های کشور بوده است.