• توسعه خطوط ریلی بدون افزایش بهره وری/ اقتصاد حمل ونقل ریلی در کما

    توسعه خطوط ریلی بدون افزایش بهره وری/ اقتصاد حمل ونقل ریلی در کما

    در حالی که بیشتر تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر توسعه زیرساخت های ریلی است، افزایش بهره وری و ارتقای عملکرد خطوط موجود، سبب شده تا سرمایه گذاری در این بخش جذابیتی نداشته باشد. بر اساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در حال حاضر ۵ پروژه ریلی در این شرکت