• تسری جهش قیمت‌ها در بازار مسکن به سایر استان‌ها

    تسری جهش قیمت‌ها در بازار مسکن به سایر استان‌ها

    بازار مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین معما‌های اقتصاد کشور است و با وجود اینکه بنگاه‌های معاملات املاک از شل بودن بازار صحبت می‌کنند اما اتفاقات غیرمنتظره در آن کم رخ نداده است. بازار مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین معما‌های اقتصاد کشور است و با وجود اینکه بنگاه‌های معاملات املاک از «شل بودن» بازار صحبت می‌کنند،