• رشد بیش از ۲۰۰۰ درصدی اعتبارات حوزه راههای استان اردبیل

    رشد بیش از ۲۰۰۰ درصدی اعتبارات حوزه راههای استان اردبیل

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در حوزه راهها و توسعه بزرگراهها بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش منابع و اعتبارات در سالهای اخیر شاهد هستیم. داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد : هرچند سهم استان اردبیل از