• اظهارات میلی در موضوع ریلی کردستان

    اظهارات میلی در موضوع ریلی کردستان

    پیرو گزارش خبرگزاری تسنیم در گزارشی از دلایل تاخیر راه آهن سنندج – همدان و عدم تحقق وعده های دولت در خصوص این پروژه، خبر از تکذیب اظهارات معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان داده است. پیمانکار این پروژه با خلاف واقع خواندن اظهارت معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان – دکتر ابراهیم زارعی – در خصوص