• آزادراه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تسهیل دسترسی به شهر جدید سهند

    آزادراه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تسهیل دسترسی به شهر جدید سهند

    آزادراه تبریز – سهند از جمله مطالبات ساکنان شهر جدید سهند در ۲۵ کیلومتری جنوب تبریز است که کلنگ احداث آن در هنگام تَرمالی دولت در سال ۱۳۸۷ زمین زده شد، اما در دولت تدبیر و امید پایان یافت. احداث آزادراهی که جاده ترانزیتی و پرتردد تبریز – آذرشهر برای دسترسی به شهر جدید سهند