• ۱۵ پروژه اجرایی بازآفرینی شهری در سطح استان در حال اجرا است

    ۱۵ پروژه اجرایی بازآفرینی شهری در سطح استان در حال اجرا است

    معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد: در حال حاضر ۱۵ پروژه اجرایی بازآفرینی شهری در سطح استان همدان در حال اجرا بوده و سه طرح در دست بررسی است که مراحل تصویب نهایی را طی می کنند مجید صالحی امیر بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ پروژه اجرایی