• تایید نهایی حدود ۱۵۰۰ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی در استان قم

    تایید نهایی حدود ۱۵۰۰ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی در استان قم

    مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: چهار هزار واحد برای ساخت مسکن اقدام ملی در برنامه استان قم پیش بینی شده است که از این تعداد۱۸۷۵ نفر برای تکمیل پرونده خود به بنیاد مسکن استان مراجعه کرده اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: چهار هزار واحد برای ساخت مسکن اقدام ملی در