• استان فارس به رتبه نخست مجتمع های خدماتی رفاهی کشور رسید

    استان فارس به رتبه نخست مجتمع های خدماتی رفاهی کشور رسید

    با بهره برداری از چهار مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در استان فارس با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استان فارس در رتبه اول تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بهره برداری… ا بهره برداری از چهار مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در استان فارس