• برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در خوزستان

    برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در خوزستان

    استاندار خورستان از برنامه‌ریزی دولت برای ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در خوزستان خبر داد. قاسم سلیمانی ‌دشتکی در شورای مسکن خوزستان اظهار کرد: تولید مسکن در استان باید در شرایطی شفاف انجام شود.وی با اشاره به فعالیت انجمن انبوه‌سازان افزود: فعالیت این انجمن به عنوان کارگزار در پروژه اقدام ملی مسکن بدون مجوز سازمان