• مجمع منادیان عدالت کرمانشاه/ اقدامات طاغوطی استانداری کرمانشاه متوقف شود

    مجمع منادیان عدالت کرمانشاه/ اقدامات طاغوطی استانداری کرمانشاه متوقف شود

    طی نامه سرگشاده‌ای مجمع منادیان عدالت و اصلاح استان کرمانشاه خواستار لزوم توقف سریع اقدام طاغوتی و تجملی استانداری کرمانشاه شدند و بازوند استاندار کرمانشاه را تهدید به پیگیری از محاکم قضایی به جرم اسراف… متن نامه : «کلوا و اشربوا و لاتسرفو انه لایحب المسرفین» مدتی است که کار اجرایی حجاری کتیبه‌ای با موضوع