• پارک ملت سنندج از دیروز تا امروز

    پارک ملت سنندج از دیروز تا امروز

    پارک ملت سنندج به عنوان یکی از ارزشمند ترین فضا ها عمومی به سبب فرم خاص و قرارگیری در شهری که با کمبود شدید سرانه فضای سبز مواجه است، سالهاست همچون نگینی بر تارک شهر هزار تپه می درخشد. این پارک که از سالها… اخیرا شهرداری سنندج در قالب قراردادی سرمایه گزاری اقدام به احیای

  • باران تابستان کلاه از سر پیاده راه برداشت

    باران تابستان کلاه از سر پیاده راه برداشت

    ضمن اذعان به خدمات صورت گرفته در این دوره از مدیریت شهری سنندج، به نظر می رسد اکنون که به روز های پایانی این دوره نزدیک می شویم، زمان مناسبی است برای بررسی عملکرد شهرداری سنندج به دور از هیجانات و حواشی… ضمن اذعان به خدمات صورت گرفته در این دوره از مدیریت شهری سنندج،